Урок №4

Тема.Як справи?

Мета.Практикувати у використанні вивчених фраз, складанні та розігруванні міні-діалогів. Формувати навички аудіювання, вміння працювати в парах. Розвивати вміння артикулювати англійські звуки [u:], [ei], [ai], [ð], [θ], [w]; вміння реагувати на репліку вчителя чи однокласника; увагу, пам'ять, мислення. Виховувати культуру спілкування, формувати інтерес до вивчення іноземної мови.

Обладнання.Аудіозапис пісні “Hello, goodbye!” мультфільм “Learning English with Ozmo” ч.1, картки-звуки, малюнки-смайлики, іграшки.

Хід уроку

І. Уведення в іншомовну атмосферу.

1. Привітання.

Teacher: Good morning, pupils!

Pupils: Good morning, good morning,

Good morning to you!

Good morning, good morning,

We are glad to see you!

Teacher: I am glad to see Урок №4 you too.

2. Фонетична розминка.

(Учитель демонструє і пояснює вимову англійських звуків. Для кращого розрізнення звуків і для попередньої підготовки до вивчення букв і фонетичної транскрипції можна показувати зображення звука на картці.)

Teacher: Repeat after me: [ai], [ai], [ai], my, nice;

[ei], [ei], [ei], name, take, make;

[w], [w], [w], what, why, Willy;

[ð], [ð], [ð], this, that, they;

[θ], [θ], [θ], thin, thick, Maths;

[u:], [u:], [u:] cool, good, school.

Намагайтеся ці звуки говорити так завжди, коли спілкуєтеся англійською мовою.

ІІ. Основна частина.

1. Повторення вивченого матеріалу. (На дошці вивішені зображення смайликів, вчитель показує на смайлик, спонукаючи учнів давати різні відповіді на питання Урок №4.)

Teacher: Hello! What’s your name?

Pupil: Hi! My name is Ann.

Teacher: Nice to meet you, Ann! How are you?

Pupil: I am fine, thank you.

2. Робота з підручником. Повторення фраз.

Teacher: Look at the picture! Подивіться на малюнок! Що вчителька говорить дітям? (Good morning, boys and girls!), а що говорять діти? (Good morning, Miss Alison!).

- Look at the picture on page 11. Подивіться на малюнок на стор.11. Listen and repeat. Послухай і повтори.

Hi! How are you? – Hi! How are you?

I am fine, thank you. – I am fine, thank you.

And what about you?

3. Фізкультхвилинка.

One, two, three,

Look at Урок №4 me!

Hands up,

Hands down,

Hands on hips,

Sit down.

4. Розігрування діалогів з використанням іграшок.

Teacher: Look! What is this? (Подивіться, що це?) It’s a dog.

What is this? (Що це?) It’s a doll.

- На вулиці зустрілися собачка з лялькою. Вони дуже захотіли потоваришувати. Що вони сказали?

- Make a dialogue, please. (Складіть діалог).

(Учні по черзі розігрують діалог на основі вивчених фраз.)

5. Робота в зошиті. РЗ с.5.

- Знайдіть зайвий малюнок.

- Домалюй і розфарбуй. Скажіть, що говорять діти.

6. Вивчення пісні “Hello! Goodbye!”

Hello! Goodbye! Hello!

Hello! Goodbye! Hello!

Hello! What’s your name? Hello!

Hello! What’s Урок №4 your name? Hello!

My name is Bessie, hello!

My name is Ted, hello!

Hello! Good bye! Hello!

ІІІ. Заключна частина.

1. Підсумок уроку.

- Які нові фрази ми вивчили сьогодні на уроці?

- Що вам найбільше сподобалось?

- Розкажіть вдома батькам, що ви вмієте говорити англійською.

- Goodbye!


documentagfndnl.html
documentagfnkxt.html
documentagfnsib.html
documentagfnzsj.html
documentagfohcr.html
Документ Урок №4